ตำแหน่งงานว่าง

             เราต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามแต่ละตำแหน่งงานมาร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียดตำแหน่งงานต่อไปนี้...

 

             1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

             รายละเอียดของงาน

- จัดทำแผนในการเข้าพบลูกค้า

- รับคำสั่งซื้อและทบทวนคำสั่งซื้อของลูกค้า

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานได้มอบหมาย

             คุณสมับติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ไม่จำกัดเพศ

- อายุ 23 ปีขึ้นไป

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

 

 

             2. วิศวกรโครงการ

             รายละเอียดของงาน

- จัดทำเอกสารสำหรับเสนอราคาในการสอบราคา/ประกวดราคา

- พิจารณารายละเอียดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

- ตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนด

- ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอ

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานได้มอบหมาย

             คุณสมับติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ไม่จำกัดเพศ

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

 ความสามารถอื่นๆของทุกตำแหน่งงาน

- รู้จักชิ้นส่วน อุปกรณ์ และรายละเอียดต่างๆของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 


วิธีการสมัคร

гис-технологии
ткани для вышивания