เนื้อหา

มอก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม

มอก. 1956-2553  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

โดยบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคลื่นกระแสไฟฟ้าจะต้องได้รับการตรวจสัญญาณรบกวนทางวิทยุจากสมอเพื่อระบุประเภท A ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท B ใช้ในครัวเรือนหรือสำนักงานทั้งนี้เพื่อป้องกันบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ได้มาตรฐานส่งสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการทำงานของบริภัณฑ์อื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

 

มอก. 1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ :เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานนี้ใช้กับบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้กำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานหรือใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รวมถึงบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางธุรกิจและบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 600 โวลต์โดยกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการเพื่อประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงที่อาจเข้ามาสัมผัสกับบริภัณฑ์ 

 

Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Malay Vietnamese

IT News

AEC